ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

قیمت دامنه ها

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
40,000 ريال
1 سال
40,000 ريال
1 سال
40,000 ريال
1 سال
.com
392,000 ريال
1 سال
440,000 ريال
1 سال
440,000 ريال
1 سال
.net
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.org
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.click
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.shop
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال
.store
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال
.ink
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال
800,000 ريال
1 سال

VOAweb


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

علاوه بر انتقال، دامنه شما تا یک سال تمدید می گردد. *


* سامانه ثبت, انتقال و تمدید دامنه